logostreep

H O O G D R U K

De linoleumsnede is een hoogdruktechniek. Op een plaat linoleum wordt een tekening overgebracht en vervolgens worden de delen die niet ingeïnkt worden weggesneden met speciaal snijgereedschap (gutsen).
De afbeelding, die gedrukt wordt, ligt "hoog" op de plaat, vandaar de naam "hoogdruk". Vervolgens wordt de plaat ingeïnkt met een inktroller. Een vel papier wordt voorzichtig over de afbeelding gelegd en met behulp van een drukpers op het papier overgebracht. De prent is het spiegelbeeld van de plaat.

 

inrollen

D R IJ F V E E R

drijfveerDe inspiratie van mijn werk is de herinnering. Een schilderij van Vuillard (1896-1940) bracht me terug naar mijn kindertijd. Hij schilderde 'De Jurk' en ik herkende in zijn werk dezelfde sfeer van mijn verleden: het naaiatelier.
Als kind was ik altijd bezig met stoffen en patronen. Dit uit zich in sferische beelden waarin decoratieve elementen een grote rol spelen. Mijn beeldtaal is het patroon, verwerkt in een figuratieve voorstelling. Ik houd van het ambachtelijke, de rituelen van de grafiekwerkplaats zijn inwisselbaar met mijn bezigheden van vroeger. Ik probeer de traditionele houtsnedes en linosnedes een nieuwe impuls te geven door het experiment aan te gaan. Wanneer het proces van drukken klaar is bewerk ik de voorstelling door er in te tekenen of te krassen. Hierdoor krijgt mijn werk een bijzonder uiterlijk dat zich niet direct laat herkennen als grafiek.

A L L I A N Z   G R A F I E K P R IJ S

Ieder jaar looft verzekeringsmaatschappij Allianz een grafiekprijs uit aan afstudeer studenten van Nederlandse kunstacademies. Zij brengen een catalogus uit met een oplage van 50.000 stuks . In de catalogus staan ook werken van andere kunstenaars. Op deze manier willen zij een stimulans zijn voor de hedendaagse grafiek .

C V  S I E T S K E   B O S M A

 
Naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mail
Website
Opleiding


Bijzonderheden
  Sietske Bosma
Kamerlingh Onnesstraat 12
9727 HM Groningen
25-07-1951
06 127 96 536
sietybosma@yahoo.com
www.sietskebosma.nl
HAVO (1970)
PABO (1975)
ACADEMIE MINERVA (2007) Autonoom Beeldend Kunstenaar
Winnaar van de Allianz Grafiekprijs 2007
Bestuurslid HOLT (Hoogdrukkers van het Noorden)
Lid Kunstenaarsinitiatief ARTcetera te Groningen
Docent Grafiek eigen atelier
Actief lid Stichting Kunstwens (kunst voor zieke kinderen)
Samenwerkingsverband Kunstbureau ARTeria & Restaurant Onder de Eiken te Dwingeloo (kunst-natuur-culinair: verzorgen van lezingen en workshops)logo_cv

          A R T C E T E R A

8 beeldende kunstenaars
8 individuen samen
8 maal een andere invalshoek verenigd in de
Stichting Artcetera

De leden van Artcetera stimuleren elkaar om te werken vanuit hun eigen beeldende kracht. Zij werken individueel en organiseren gezamenlijk exposities of werken aan grotere projecten. Daardoor ontstaat persoonlijke kunst op hoog niveau, getoetst aan het kritisch vermogen van de groep.

 

                   

 

H O L T

Holt is een vereniging van grafici uit de drie noordelijke provincies. De vereniging is opgericht in 1998 op Academie Minerva te Groningen door ongeveer 20 kunstenaars, die zich vooral met de houtsnede bezig hielden. Het doel van Holt is het bewaren en verspreiden van de kennis over de ambachtelijk gemaakte houtsnede.
Daarnaast wil ze voor vernieuwing in de hoogdruk zorgen door experimenten in de hout- en linosnede aan te moedigen. Ieder jaar exposeren zij en maken dan o.a. een themaprent.

 

 

inrollen
www.holthoogdruk.nl